Het maken van een sms lijkt erg op het maken van een gedicht en daarom hebben we de wedstrijd ‘160 precies’ uitgeschreven. De leerlingen moesten een gedicht van precies 160 tekens maken.Er waren 180 inzendingen. Ondanks het feit dat veel jongens hebben ingezonden, is het opvallend dat bijna alle genomineerde gedichten geschreven werden door meisjes. Uiteraard koos de jury op kwaliteit en niet op geslacht van de auteurs.

Op 17 februari 2011 kwam de jury bijeen en kozen unaniem het winnende gedicht. Bij de prijsuitreiking konden de winnaressen Anne van Setten en Denise van Essen niet aanwezig zijn. Bij de onthulling werd een video over hen vertoond.

Het winnende gedicht:

Ik ben als lucht, iedereen negeert me.
Ik ben als glas, heel kwetsbaar.
Ik ben als steen, keihard.
Ik ben als vuur, kom overal door heen.
Ik ben altijd mezelf!

Anne van Setten en Denise van Essen